Duplo leverer til Unesco!

Vi i Duplo Element er stolte av å levere elementer til entreprenøren HENT og UNESCOs nye verdensarvsenter på Vega!

UNESCO Verdensarvsenter på Vega er det første verdensarvsenteret som bygges i Norge. Prosjektet er et resultat av en åpen internasjonal arkitektkonkurranse som ble utlyst i 2008. Temaet for konkurransen var moderne, miljøvennlig trearkitektur.

Sentret er plassert på Gardsøy, nord på Vega. Dette er et område med en attraktiv beliggenhet som vender ut mot havgapet. Hele området er kommunal eiendom og arealene er ferdig regulert for denne type næring/tjenesteyting. På Gardsøy vil det bli lagt til rette for besøksnæring både fra land og sjø med ny fiskerihavn og infrastruktur, besøksparkering, gjestehavn og hurtigbåtanløp.

Senteret består av tre volumer med ulike hovedfunksjoner: en formidlingsdel, en cafédel og en kontordel. Huset har derfor et fleksibelt og variert bruksmønster, og det har vært et mål at senteret skal være av høy arkitektonisk kvalitet, vekke internasjonal interesse gjennom sin formidling av kunnskap om verdensarven og virke samlende og identitetsskapende lokalt.