Våre produkter er godkjent etter TEK10.

Produkter fra Duplo Element har SINTEF Teknisk Godkjenning (TG). Denne godkjenningen angir at en byggevare er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller krav i byggteknisk forskrift (TEK10) for de bruksområder og betingelser som er angitt i godkjenningsdokumentet. Godkjenningen angir også at byggevaren tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon i henhold til forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK).

 

tg-20005-merke

Duplo Element er også fullt registrert som leverandør i StartBANK.

startbank-logo-1