Heis veggene på plass. Ryddigere blir det ikke!

Prefabrikerte, skreddersydde treelementer gjør at du som entreprenør når målet om tett bygg etter planen. Mens du og dine jobber med grunnarbeid og eventuelt reisverk, produserer vi dine elementer som bestilt. Med vårt system blir det dessuten enkelt for deg å planlegge og gjennomføre individuelle tilpasninger i ulike rom. Vi kan levere treelementer til gulv, vegger og tak, og  levere med kranbil til din byggeplass. Elementene kan produseres for både horisontal og vertikal montering i lengder opp til 12 meter, dette for å ta flere etasjeskiller. Dermed kan vi raskt og presist heise elementene direkte på ditt bygg. Enklere blir det ikke!

Produkter fra Duplo Element er godkjent av Sintef i henhold til TEK10, og dermed kan du være helt trygg på kvaliteten. Vi har flere gode referanser fra samarbeid med entreprenører, blant annet Kruse Smith og Jærentreprenør. Husk at vi også kan produsere moduler ut fra dine tegninger, og at du kan få arbeidsbrakker med nøyaktig den komforten dine folk foretrekker.