Prefabrikkerte boenheter som transporteres og heises på plass.

Med Duplo modul kan 95% av huset være ferdig når det når din byggeplass!

Mens grunn og tomt gjøres klar kan Duplo produsere hele boligmoduler som leveres og føres opp fortløpende. En ideell løsning, der alt er produsert innendørs. Vi kan levere med skult el-anlegg, VVS og kjøkken- og baderomsinnredning – alt etter hva du ønsker. En boenhet består da av flere moduler som heises på plass og settes sammen til en ferdig leilighet.

modulhus2

p8110152