Duplo leverer precut til både små og store byggeprosjekter.

Precut fra Duplo kan benyttes i bygg som boliger, fritidsboliger, garasjer, naust og andre typer trebygg. Typiske konstruksjoner hvor du kan bruke precut er yttervegger, gavlvegger, bærevegger, lydvegger, bjelkelag, balkonger og sperrer.

Vi legger stor vekt på at det skal være enkelt for deg å bestille og få levert precut hos oss. Alle precutdelene er godt merket og leveres tilrettelagt for enkel montering. For deg betyr dette redusert tidsforbruk på byggeplass. I tillegg kommer sparte kostnader på materialforbruk, samt en ryddig byggeplass med god HMS og uten kapp og svinn. Vi kan selvsagt også levere materialtilfang hvis det er ønskelig.