Åsdalsveien 42

På eiendommen i Åsdalsveien 42 i Oslo skal det oppføres tre eneboliger i rekke og to frittliggende eneboliger basert på elementer og løsniger fra Duplo. Boligene vil få en arealeffektiv planløsning, moderne arkitektonisk utrykk og funksjonelle løsninger. Prosjektet er tegnet av Strand og Løken Arkitekter.