Risenga Terrasse og Risenga Tunet

Til Asker-prosjektene Risenga Terrasse og Risenga Tunet leverte Duplo Element ytterveggselementer etter avtale med byggherre Veidekke Eiendom. Prosjektet består av til sammen 100 leiligheter forbeholdt beboere over 55 år.

Galleri