Søra Bråde 2, Revheim/Sunde

Til byggefeltet Søra Bråde i Stavanger har vi levert elementer til flere ulike typer rekkehus. Søra Bråde ble bygget ut i to omganger, og vi ble valgt som leverandør til begge.