Sørlandet rehabiliteringssenter

25. januar feiret Sørlandets rehabiliteringssenter 1300 nye kvadratmeter. Både ansatte og pasienter vil nyte godt av utvidelsen som Duplo har levert elementer til. Selve byggeprosessen er det også all grunn til å rope hurra for. Arne Raen er kvalitetsleder ved rehabiliteringssenteret, og har hatt ansvar for utbyggingen. Til senterets egen nettside forteller han at byggeprosessen gikk raskere enn forventet, og at han er svært fornøyd med de nye arealene.  Personal-, spise- og pauserom, personalgarderober, utvidet vaskeri og flere lagerrom, er noen av fasilitetene som kommer de ansatte til gode.

– Vi mener at kvalitet og faglig utvikling er viktig både for pasienter og ansatte. Vi har hatt en utrolig utvikling, og vi ser mange nye muligheter. Derfor var det viktig for oss å investere i et bygg som vi kan utvikle oss videre i. Målet er å være best, både for eierne våre og for kundene som vi har avtaler med, sier Raen.

Galleri